Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de brandweer Beverwijk. Tenzij uitdrukkelijk vermeld is al het ander aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De webmaster van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto“s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en brandweer Beverwijk iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Foto“s op de pagina“s

Op alle foto“s en op deze internetpagina“s berust copyright. De foto“s zijn gemaakt door de fotograven Ron Swart en Leo Tillmans maar er zijn ook andere bronnen voor foto“s (is vermeld bij foto) of eigen materiaal. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de bronvermelding.
Er is getracht de privacy van de slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy geschonden wordt, neem dan contact op met de webmaster.

Artikelen

Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron. De opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster, brandweer Beverwijk, of de werkelijkheid.

De Webmaster
©2006