Hoe het begon,

De gemeente beverwijk beschikt sinds 1696 over een eigen brandweer. Naar aanleiding van een grote brand in Grootebroek werden gereedschappen en twee brandspuiten aangeschaft. Door middel van een huis aan huis collecte werd de aankoop gefinancierd.
Rond 1795 berustte de brandpreventie bij de brandmeesters en hooistekers (dit waren mensen die de temperatuur controleerden van de hooibergen). Tot diep in de 19e eeuw werd het toezicht uitgeoefend door
2 hoofdcommandeurs van de brandspuiten, die werden bijgestaan door 10 brandmeester. Dit toezicht ging vermoedelijk rond 1850 over naar de Brandraad.

1870 - 1940,

In de periode 1870 tot 1940 was er sprake van een plichtbrandweer. Alle mannelijke inwoners van de gemeente Beverwijk tussen de 20 en 55 jaar waren volgens de verordening van 23 februari 1906, verplicht, als ze door de brandraad in geval van brand werden opgeroepen, dienst te nemen bij de brandweer.


                                           Het oude gemeentewapen

Tijdens de tweede wereldoorlog,

De organisatie van de Beverwijkse brandweer tijdens de tweede wereldoorlog was geregeld in enige artikelen van de gemeentewet en een aantal wettelijke voorschriften ter voorkoming van brand. Het opperbevel was via artikel 222 van de gemeentewet voorbehouden aan de burgemeester. In de praktijk kwam het hierop neer dat de burgemeester zijn/haar gezag overgaf aan de brandmeester, deze was immers deskundige.

   
                                                De Schicht 1952 - 1978

Veilig en op tijd,

In deze tijd heeft nog steeds de burgemeester het opperbevel bij brand. De leden van de brandweerploegen hebben allemaal een eigen pieper. De pieper wordt via de alarmcentrale (in Haarlem) geactiveerd als er een alarm is. De brandweerlieden kwamen tot voor kort (2001) op eigen gelegenheid naar de plaats van de melding; zij hadden de uitrukkleding in de auto liggen. De chauffeur van dienst haalde de autospuit op bij de kazerne en ging vervolgens naar het alarmadres. Deze manier van uitrukken voldeed niet (meer) aan de veiligheidseisen. De brandweer werkt daarom nu met de ´bemande uitruk´. De brandweerlieden gaan nu eerst naar de kazerne. Van daaruit vertrekken zij met de autospuit naar het alarmadres.
Overdag, op koopavonden en op koopzondagen is er een bezetting op de kazerne aanwezig. Er kan binnen een minuut na de melding worden uitgerukt.
(bron: www.beverwijk.nl)

Klik hier voor meer informatie over de organisatie.

.  ,  .