24-12-2006 Extra aandacht Crofty-bommen

IJMOND -  De politie Kennemerland treedt tijdens de komende jaarwisseling én in de dagen hieraan voorafgaand in de hele regio hard op tegen de zogenoemde 'Crofty-bom'. De politie maakt zich zorgen over de, vooral onder jongeren, stijgende populariteit van dit explosief.

Volgens de politie is een 'Crofty-bom' geen vuurwerk maar een explosief. De Wet wapens en munitie is hierop van toepassing. Het bezitten van zo'n bom kan vier jaar gevangenisstraf opleveren.

Wie een 'Crofty-bom' tot ontploffing brengt, riskeert een celstraf van maximaal 15 jaar.
(bron www.nhd.nl)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

22-12-2006 Brandweerconvenant met Velsen aangepast

Beverwijk/Velsen - De gemeente heeft het convenant met Velsen over het inzetten van brandweerfaciliteiten op elkaars grondgebied aangepast. Gedurende de afgelopen twee jaar rukte het korps van Velsen ook uit naar Beverwijk wanneer het een melding buiten kazerne uren betrof. Tot deze maatregel werd besloten nadat eerder was vastgesteld dat Beverwijk niet in alle gevallen aan de minimum eisen kon voldoen. Omgekeerd rukte het Beverwijkse korps overdag ook uit naar Velsen-Noord.

Nu de Beverwijkse brandweer beschikt over een nieuwe brandweerpost aan de Wijk aan Duinerweg, is ook de uitruktijd in het westen van de gemeente weer binnen de gestelde norm. Daarmee verviel de noodzaak om de brandweer van Velsen in te schakelen bij urgente meldingen. Formeel kan het convenant tussen de beide gemeente slechts met een opzegtermijn van een jaar worden beëindigd. Na overleg tussen de beide brandweercommandanten is echter besloten om het convenant niet op te zeggen, maar te wijzigen. De commandant van Velsen heeft namelijk aangegeven de inzet van het Beverwijkse korps in Velsen-Noord gedurende de kazerne uren wel te willen handhaven. Daarbij gaat het overigens uitsluitend om meldingen die door de Meldkamer Brandweer Ambulance (MBA) worden gecodeerd als Prio-1, ofwel zeer urgent. Het gewijzigde convenant treedt op 1 januari 2007 in werking.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

08-12-2006 Brand en brandpreventie centraal in 'BRAND!!!'

Iedere brand is een ramp, zeker als er slachtoffers bij te betreuren zijn. Elk jaar eisen ruim zevenduizend woningbranden gemiddeld 43 doden en zevenhonderd ernstig gewonden. Daarnaast worden nog eens circa achthonderd mensen medisch behandeld aan de gevolgen van vuur en brand in huis. Ook de materiële schade is voor vele van de door brand getroffen mensen en bedrijven desastreus. Reden genoeg voor RTL 7 om vanaf zondag 17 december met het nieuwe programma 'Brand!!!' iedere week aandacht te besteden aan brand en brandpreventie.

Presentatrice Esther Duller en brandweerman Cor brengen de kijkers met behulp van indringende reportages, nieuws en spectaculaire reddingen op de hoogte van de belangrijkste thema's en tips op het gebied van brandpreventie. Met hun eigen brandweerwagen rijden zij door het land naar een per aflevering wisselende plaats. Daar aangekomen brengen Cor en Esther onder meer een bezoek aan het lokale brandweercorps en gaan ze bij particuliere woningen en bedrijven langs om te kijken hoe het is gesteld met de brandveiligheid. Ook bezoekt en interviewt Cor mensen die het slachtoffer zijn geworden van een brand en wordt aandacht besteed aan het ontstaan en verloop van een waargebeurde brand. Daarnaast demonstreert Cor hoe gewone huis-, tuin- en keukenzaken dramatisch uit de hand kunnen lopen en voorziet hij de kijker van talloze tips die het leven een stuk veiliger maken.

Uitzendingen:

zondag 17 december bij RTL 7, tussen 12.15 en 12.45 uur.
zondag 24 december bij RTL 7, tussen 12.15 en 12.45 uur.
zondag 31 december bij RTL 7, tussen 12.00 en 12.30 uur.
zondag 7 januari bij RTL 7, tussen 12.40 en 13.10 uur.
zondag 14 januari bij RTL 7, tussen 12.40 en 13.10 uur.
zondag 21 januari bij RTL 7, tussen 12.40 en 13.10 uur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

27-11-2006 Ruim 85 buitenbranden per dag.

In de periode 1996–2005 waren er op een doorsnee dag ruim 85 buitenbranden in Nederland. Voor bijna de helft waren dit afvalbranden, bijvoorbeeld in containers. Tweederde van deze branden is veroorzaakt door brandstichting en vandalisme.

Afvalbranden vooral rond de jaarwisseling

Het overgrote deel van de afvalbranden, 87 procent, vond plaats op voor iedereen toegankelijke terreinen. Brandstichting was doorgaans de oorzaak. Maar liefst één op de vijf van deze branden was op 31 december of 1 januari.
Naast 43 afvalbranden per dag waren er in de laatste tien jaar gemiddeld vijftien natuur- en bermbranden en stond dertien keer een personenauto in brand.

Branden in de stad vaak afvalbrand

Vooral in zeer sterk stedelijke gemeenten zijn buitenbranden vaak afvalbranden. Het gaat om ruim 60 procent van de buitenbranden in die gemeenten. In niet stedelijke gemeenten is dit ongeveer 20 procent.

Natuur- en bermbranden weersafhankelijk

In de droge jaren 1996 en 2003 waren meer dan 10 duizend natuur- en bermbranden. In deze jaren viel maar ongeveer 600 mm neerslag, tegen 800 mm gemiddeld. In 1998 waren er maar 3 duizend natuur- en bermbranden. In dit jaar viel de meeste neerslag, meer dan 1 000 mm.
Opvallend is dat in 1997 vrij weinig natuur- bermbranden voorkwamen hoewel er slechts 648 mm regen viel in dat jaar. De neerslag viel toen in de zomermaanden, de maanden met het hoogste buitenbrandrisico.
Bron CBS Nederland.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

21-11-2006 Velserspoortunnel in zomer 2008 veilig

VELSEN - De Velserspoortunnel zal in de zomer 2008 optimaal beveiligd zijn. Een reeks werkzaamheden is nu in de ontwerpfase, wordt het komende jaar aanbesteed en dan in 2008 in één keer uitgevoerd. Het spoorverkeer ondervindt er dan zo weinig mogelijk last van.

De spoortunnel voldoet dan na de operatie aan de eisen die enkele jaren geleden werden geformuleerd.De Velserspoortunnel werd eind vorige eeuw wel de meest onveilige tunnel van Nederland genoemd. Die kwalificatie gaat inmiddels niet meer op. Er is al op tal van punten actie ondernomen. De betonconstructie is gerenoveerd, veel onderdelen zijn vervangen net als de verlichting in de tunnel, om een paar verbeteringen te noemen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

15-11-2006 Brandwondenstichting tegen afschaffen brandvergunning horeca.

beverwijk -  De Nederlandse Brandwonden Stichting in Beverwijk is fel tegen het afschaffen van de brandvergunning voor onder meer horecaondernemers. Om de regelgeving terug te dringen wil de overheid ondernemers ontslaan van de plicht een gebruiksvergunning aan te vragen.

In het nieuwe Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken van het ministerie van Vrom worden de voorschriften voor brandveiligheid in het hele land gelijk. Volgens de Brandwonden Stichting is het afschaffen van het huidige gebruiksvergunningenbeleid 'vragen om ellende'.

,,De controle is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar straks vervalt de verplichting voor die gemeenten de bedrijven en instellingen te controleren. Wij kunnen ons voorstellen dat men in Nederland vergunningen-beu is, maar dit gaat ons echt te ver. Ook al omdat bedrijven niet meer een keer per jaar, maar slechts nog een keer per twee jaar hun blusmiddelen hoeven te laten controleren'', aldus woordvoerder R. Baardse van de stichting.

Hij wijst erop dat de bestaande regels zeer goed werken: ,, Het aantal branden is gedaald met 20 procent, het aantal binnenbranden met 6 procent. De schade bij branden daalde met 42 procent en het aantal gewonden met 11 procent. Het is schrijnend dat de overheid beleid dat aantoonbaar goed werkt nu gewoon over boord wil zetten.''

Door de nieuwe regels kan het bedrijfsleven 7,6 miljoen euro besparen, zo heeft het ministerie berekend. Maar volgens Baardse is de werkelijke besparing voor de overheid veel groter.

,,De kosten voor de opvang en nazorg van de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Volendam bedroegen bijvoorbeeld meer dan 30 miljoen euro aan belastinggeld'', zegt Baardse. ,,De overheid was namelijk aansprakelijk omdat de gemeente had gefaald in haar handhavingsbeleid. In feite wil het Rijk de verantwoordelijkheid nu terugschrijven naar de burger. En daarmee kan meteen de overheid niet meer aansprakelijk worden gesteld als het weer mis gaat bij de controle. Dat scheelt veel meer geld.''

MKB-Nederland, de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf is wel tevreden over het beleidsvoornemen van het ministerie. Dit in tegenstelling tot de brandweer die vreest dat er nu ook minder geld beschikbaar komt voor preventie en toezicht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

09-11-2006 Burgemeester opent nieuwe brandweerpost.

Op 16 juni 2006 is Brandweer Beverwijk gestart met het uitrukken vanuit twee locaties. Naast de brandweerkazerne aan de Spoorsingel (“Post Oost”) is op de genoemde datum een brandweerpost in gebruik genomen aan de Wijk aan Duinerweg (“Post West”). Vanuit deze twee locaties is Brandweer Beverwijk in staat nog beter en sneller hulp te bieden aan in nood verkerende burgers in Beverwijk en Wijk aan Zee.
Op zaterdag 11 november 2006, verricht de heer drs. Th.L.N. Weterings, Burgemeester van Beverwijk, de feestelijke opening van de nieuwe brandweerpost aan de Wijk aan Duinerweg 4.
Vanaf 10:45 bent u  van harte welkom om de opening van de post bij te wonen. Om 11:11 zal het officiële gedeelte aanvangen.

Brandweer Beverwijk is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wanneer u nieuwsgierig bent naar de activiteiten die vrijwilligers bij Brandweer Beverwijk verrichten, of wanneer u daadwerkelijk geinteresseerd bent in een functie als vrijwilliger, kom dan gerust kijken naar de opening van de nieuwe kazerne aan de Wijk aan Duinerweg 4 te Beverwijk. Er ligt een informatiepakket voor u klaar en er zijn brandweermedewerkers aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23-10-2006 RKZ bijna gesloten na controle brandweer.

Burgemeester Theo Weterings van Beverwijk heeft zaterdag ernstig overwogen het Rode Kruis Ziekenhuis te sluiten als niet heel rap werd voldaan aan de eisen van brandveiligheid. Bij een controle door de brandweer bleek dat trappenhuizen en de gangen van de verpleegafdeling vol stonden met afvalcontainers en -zakken, bedden, rekken met kleding en linnengoed, rollators en liftjes.

De gemeente was volgens Weterings getipt over de situatie in het ziekenhuis, dat vanwege verbouwingen moet woekeren met de beschikbare ruimte. Omdat na het telefoontje van de burgemeester aan de RKZ-directie meteen actie is ondernomen en een dag later Weterings met eigen ogen kon zien dat alle vluchtwegen weer volledig toegankelijk waren, is van bestuursdwang afgezien. ,,Als de boel niet goed en snel was opgeruimd, had ik gekozen voor sluiting. Met brandveiligheid kun je niet woekeren. Dan had het ziekenhuis een oplossing moeten bedenken voor de patiënten op de verpleegafdeling. Er was al met een jurist gesproken over wat een redelijke termijn is.''
(bron www.nhd.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

23-10-2006 Brandweer hoeft niet meer de lenen van buren.

Beverwijk - Om de brandweer goed en veilig te kunnen later werken, moet de gemeente flink in de buidel tasten. Onlangs is besloten dat er ruim een ton beschikbaar gesteld wordt voor zwaarder redgereedschap, een motorspuitaanhanger en een mobile dataterminal. Met de investering hoeft Beverwijk in de toekomst geen gereedschap meer te lenen van buurkorpsen. Het huidige gereedschap van het Beverwijkse korps voldoet aan de minimale eisen die het ministerie van binnenlandse zaken stelt. Het gaat daarbij om de gereedschappen die de brandweermensen meenemen op de tankautospuiten. Echter, auto's worden steeds veiliger en het korps is met de huidige middelen niet voldoende meer in staat snel en veilig slachtoffers te redden. In de praktijk moet Beverwijk daardoor vaker terugvallen op de buurgemeenten Velsen en Heemskerk. De huidige red-sets worden daarom ingeruild voor nieuwe, betere sets. Behalve nieuw gereedschap krijgt het Beverwijkse korps ook de beschikking over high-tech-apparatuur. Zo wordt er geïnvesteerd in een informatiesysteem en komen er warmtebeeldcamera's. Met de nieuwe snufjes kan de brandweer beter zijn werk doen en kunnen slachtoffers sneller geholpen worden, zo is de verwachting. De investering staat vast, de raad hoeft zich er niet over uit te spreken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-10-2006 Gebruik van vuurkorven in Beverwijk

In de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 11.1.11) van de gemeente Beverwijk staat dat het is toegestaan om, onder voorwaarde, gebruik te maken van vuurkorven. Hierbij gelden wel enkele aandachtspunten:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

11-10-2006 ’Winkels Breestraat moeten genummerd’

BEVERWIJK - Ondernemers in de Beverwijkse Breestraat krijgen een brief met het dringende verzoek hun pand te voorzien van een huisnummer. Hiermee moeten ze gemakkelijker te vinden zijn voor hulpverleners.

Directe aanleiding is een spoedhulprit van een ambulance. Die werd vanuit de modezaak SPS opgeroepen omdat een vrouw van middelbare leeftijd onwel geworden was. Eenmaal gearriveerd, moest de ziekenauto nog stevig zoeken omdat op praktisch alle winkelpuien nummering ontbreekt.

,,Dat kan natuurlijk niet. Politie, brandweer en ambulance moeten dat in een oogopslag kunnen vinden'', vindt ondernemer Rob van der Bruggen (Brugley Lederwaren). Hij maakt deel uit van de activiteitencommissie van de plaatselijke winkeliersvereniging. ,,Ik ga een brief opstellen waarin ondernemers vraag duidelijke nummering aan te brengen'', aldus Van der Bruggen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11-10-2006 Gemeenten willen meer geld voor veiligheid

DEN HAAG (ANP) - De gemeenten willen meer geld voor veiligheid. Dat maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag bekend. Uit een onderzoek is gebleken dat ze over een aantal jaren 335 miljoen euro uit eigen middelen hebben betaald aan onder meer openbare orde en rampenbestrijding, bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De ministers Gerrit Zalm (Financiën) en Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) hebben al toegezegd als compensatie 220 miljoen in het gemeentefonds te storten. Daarmee vinden ze dat ze de gemeenten al een heel eind tegemoet zijn gekomen, aldus de woordvoerder van Remkes. De bewindslieden vinden dat het volgende
kabinet moet beslissen over de rest van het geld.

------------------------------------------------------------------------------------------------

03-10-2006 Aantal dodelijke slachtoffers branden daalt.

VOORBURG - Bij branden zijn in 2005 67 mensen om het leven gekomen, 1013 mensen raakten gewond, onder wie acht brandweerlieden. Het aantal dodelijke slachtoffers bij branden is gedaald ten opzichte van 2004, toen 74 mensen omkwamen.

Dat blijkt uit de Brandweerstatistiek 2005 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dinsdag gepubliceerd is. In 2003 kwamen 85 mensen om bij branden (inclusief drie brandweerlieden). De daling is dus de derde op rij. De brandweer voerde in 2005, samen met andere hulpdiensten, 567 reddingen uit.

Van alle dodelijke slachtoffers bij branden, komt een op de drie om in een woning. Bij woningbranden kwamen in 2005 25 mensen om het leven, 632 mensen raakten gewond. Het aantal dodelijke slachtoffers bij branden in huizen is ook gedaald. In 2004 stierven 34 mensen door een brand.

De daling van dodelijke slachtoffers bij woningbranden was al eerder ingezet. In 1990 kwamen zestig mensen om bij brand, in 1995 42 en in 2000 was het aantal afgenomen tot 38. De meest voorkomende oorzaken van een woningbrand zijn kapotte apparaten (zoals een wasdroger of frituurpan) en brandstichting.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

08-09-2006 Stankwolk was giftig gas

IJMOND - De stankwolk die dinsdag over het westen van Nederland trok blijkt een giftig gas te zijn geweest. Het gaat om H2S, diwaterstofsulfide, een gas dat vrijkomt uit ruwe olie en ruikt naar een combinatie van rotte eieren en benzine.

Het veroorzaakt irritatie aan ogen en luchtwegen, hoofdpijn en misselijkheid. Bij metingen van de brandweer bleek de concentratie in de lucht een fractie van de schadelijke dosis te zijn. Toch kwamen bij de politie klachten binnen van misselijke mensen met een prikkend gevoel in de ogen. Echter niet in de IJmond.

,,Dit gas ruik je al bij een minuscule concentratie'', zegt de woordvoerster van het ministerie van VROM. ,,En de stank is zodanig dat mensen er misselijk van kunnen worden. Gevaarlijk was het geen moment.''

De lucht was afkomstig van een olietanker die voor de kust bij Hoek van Holland voor anker lag.
(bron www.nhd.nl)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

08-09-2006 Bestel nu uw rookmelder.
Nieuwe donateurs ontvangen gratis twee rookmelders.

Veel woningbranden worden pas ontdekt wanneer het te laat is... Rookmelders waarschuwen u op tijd, een hard signaal wekt u uit uw slaap zodat u en uw medebewoners kunnen vluchten. Een werkende rookmelder geeft 100% meer kans om een woningbrand te overleven!
Word nu donateur en ontvang twee rookmelders en een leven lang gratis rookmelderbatterijen!

U slaapt en in uw woning ontstaat een klein brandje. In uw slaap kunt u niets ruiken, dus de brand kan zich snel ontwikkelen. Zonder dat u het merkt... Gelukkig begint de rookmelder hard te piepen, waardoor u wakker schrikt en samen met uw vriend, man, kinderen en/of huisdieren kunt vluchten. Rookmelders redden levens! Zorg daarom dat u een rookmelder in huis heeft.
 
Samen met de brandweer, vraagt de Brandwonden Stichting dit jaar uw aandacht voor rookmelders. Omdat rookmelders zo levensreddend zijn, vinden de Stichting en de brandweer dat in iedere woning werkende rookmelders aanwezig moeten zijn. Tijdens de Nationale Brandpreventieweek zullen beide organisaties campagne voeren om dit voor elkaar te krijgen. Meer informatie over rookmelders en de campagne vindt u op www.nationalerookmelderdag.nl
 
U doneert minimaal € 2 per maand en ontvangt twee gratis rookmelders. Daarnaast ontvangt u iedere twee jaar* automatisch twee gratis rookmelderbatterijen die gegarandeerd twee jaar meegaan. Ook maakt u kans op 250 Staatsloten!
 
* zolang u donateur van de Brandwonden Stichting bent

Veel woningbranden worden pas ontdekt wanneer het te laat is... Rookmelders waarschuwen u op tijd, een hard signaal wekt u uit uw slaap zodat u en uw medebewoners kunnen vluchten. Een werkende rookmelder geeft 100% meer kans om een woningbrand te overleven!
Word nu donateur en ontvang twee rookmelders en een leven lang gratis rookmelderbatterijen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nationale rookmelderdag

Koop vóór 28 oktober rookmelders,
En maak kans op 250 Staatsloten.

Op zaterdag 28 oktober is het Nationale Rookmelderdag. Onder toeziend oog van de notaris worden er 50 woonadressen in Nederland geselecteerd.
Als u op één van die adressen woont, kunt u die dag bezoek van de brandweer of iemand van de Brandwonden Stichting verwachten. Wanneer u kunt aantonen dat u tenminste een werkende rookmelder in huis heeft, krijgt u sowieso een gratis Staatslot.

Maar wat belangrijker is… uw naam verdwijnt samen met de namen van de andere mensen, die ook een rookmelder hebben, in de ‘hoge hoed’. Daar worden uiteindelijk 5 winnaars uit getrokken. De hoofdprijs van 250 Gratis Staatsloten en 4 prijzen van 100 Staatsloten (of de waarde in geld).

Klik hier voor de algemene voorwaarden van deze actie!

Dus koop nu rookmelders... en sla twee (vuur)vliegen in één klap. U maakt niet alleen kans op die Staatsloten en daarmee grote kans op prachtige geldprijzen... de kans dat u een woningbrand overleeft, wordt ook een stuk groter!!!

Voor alle duidelijkheid: ook na 28 oktober blijft het verstandig om rookmelders te kopen.

Klik hier om de radiospot te beluisteren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

06-09-2006 Vreemde lucht in regio Kennemerland en Zaanstad

kennemerland -  De stank die woensdag van Leiden tot aan Beverwijk en Zaanstad werd geroken, is vermoedelijk weer afkomstig van een schip nabij de Nederlandse kust. Dat zeggen de kustwacht en enkele brandweerkorpsen. Het zou gaan om een wolk koolwaterstof als resultaat van het ontluchten van het ruim of een tank.

Vanaf half  tien vanmorgen zijn brandweerkorpsen met de vreemde lucht aan de slag. Als eerste zijn in            Haarlem bij kazerne Zijlweg voorbereidingen voor een meting getroffen. Ook verrichtten de korpsen in Zandvoort, Velsen en Beverwijk metingen naar de samenstelling van de lucht. Bij de gemeente Zaanstad kwamen ook tientallen meldingen over stank binnen.

In Velsen werd rond kwart over elf vanmorgen een meting afgerond. Er werden geen gevaarlijke concentraties vreemde stoffen aangetroffen. Inmiddels is de overlast in de hele regio voorbij.

Dinsdag werd ook al grote overlast veroorzaakt. Volgens de politie Hollands-Midden en de brandweer van Amsterdam is een schip bij Katwijk de boosdoener. De kustwacht, die dit onderzoekt, heeft echter nog geen schip kunnen aanwijzen. Volgens de milieudienst IJmond is de stank niet levensgevaarlijk maar kunnen wel irritaties van de ogen, keel en misselijkheid optreden.
(bron www.nhd.nl)

Meer hierover > >

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

31-08-2006 Speeltoestel onherstelbaar na brandstichting.

BEVERWIJK - Brandstichters hebben in de nacht van woensdag op donderdag hun slag geslagen in park Overbos in Beverwijk. Onbekenden hebben een speeltoestel in brand gestoken. De daad kwam gisterochtend aan het licht.

Toen bleek namelijk dat het speeltoestel in het park nog smeulde. Onderzoek wees uit dat het speeltoestel niet per ongeluk in brand is gevlogen. Het volledige speeltuig moet nu vernieuwd worden. En dat is een dure grap. De kosten hiervoor bedragen 5000 euro. De politie is naarstig op zoek naar de onverlaten die het speelrek in brand gestoken hebben. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

Meer hierover > >

----------------------------------------------------------------------------------------------------

20-08-2006 Wijk aan Zee leek gistermorgen eventjes op Venetië.

IJMOND - Zware regenval heeft zondag flink wat overlast veroorzaakt in de IJmond. Met name Wijk aan Zee was aan de beurt. Volgens de Heemskerkse weerman Chiel Pel beleeft de regio momenteel zelfs de natste augustus sinds 1975

In Wijk aan Zee stroomde zondagochtend na een zware wolkbreuk het water door de straten. Door bewoners werden daarom de straten maar ludiek omgedoopt. De Julianaweg werd zondag zodoende de Julianarivier, de Verlengde Voorstraat werd Verlengde Voorrivier genoemd. ,,Misschien kan ik maar beter een bootje kopen'', aldus een Wijk aan Zeeër.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

16-08-2006 Zorgen over hevige waterval.

WIJK AAN ZEE -  Het CDA maakt zich zorgen over wateroverlast in Wijk aan Zee. Tijdens de hevige regenval afgelopen maandag zijn veel huizen ondergelopen rond het gerenoveerde Julianaplein of kwam het water via de riolering de huizen in. De partij heeft naar aanleiding daarvan schriftelijk vragen gesteld aan het college.

Het CDA verbaast zich erover dat de huizen zijn ondergelopen, juist omdat het plein pas gerenoveerd is. Een van die onderdelen van de metamorfose was de vernieuwing van de riolering en het aanbrengen van een ingenieus systeem van infiltratie op de Dorpsweide. Daardoor zou de wateroverlast in het dorpscentrum verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Nu gebleken is dat er weer ernstige wateroverlast was, vraagt het CDA zich af wat het college daaraan gaat doen. De partij vraagt om maatregelen. Volgens het CDA beweren bewoners dat de gemeente heeft nagelaten sommige putten tijdig schoon te maken. Sommige bewoners hadden juist op zo'n schoonmaakactie aangedrongen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

15-08-2006 Sirene zaait onrust in Beverwijk.

beverwijk - Westelijk Beverwijk is rond het middaguur opgeschrikt door een aanhoudende sirene. Het doordringende geluid hield volgens getuigen ongeveer een kwartier aan. De bron blijkt achteraf het Kennemer College aan de Büllerlaan.

Bij het Kennemer College wordt tijdens de bouwvak driftig gesloopt en gebouwd. Dat alarm kan wel kloppen, zegt de uitvoerder. Hij spreekt van een ’slow woop’ geluid. De installateur is bezig met het nieuwe inbraak- en brandalarm. ,,Ze waren het systeem aan het testen. Het zou nog wel een keer kunnen gebeuren.’’

---------------------------------------------------------------------------------------------------

14-08-2006 IJmond blank door hoosbuien.

IJMOND - De zware regenval van gistermorgen heeft op verschillende plaatsen in de IJmond voor overlast gezorgd. Het meeste werk was voor het Castricumse brandweerkorps, dat moest zeven keer uitrukken. Hun Heemskerkse collega's hadden het daarentegen rustig.

De Heemskerse brandweer hoefde slechts twee keer uit te rukken. ,,Er viel wel veel regen, maar dat gebeurde heel geleidelijk'', zegt bevelvoerder Jaap Tesink. ,,Een keer moesten we op pad voor een kelder waar de vloer nat was en er was een parkeerkeldertje waar de pomp niet werkte.''De vijver in het Steenstrapark was min of meer buiten zijn oevers getreden. Bij de gemeente kwamen zeventien meldingen van wateroverlast binnen, met name uit de omgeving van het park.

De politie in Beverwijk heeft de Wijkermeerweg een tijdlang afgesloten na een hefige regenbui. Het water dreigde de bedrijven langs de straat binnen te lopen. Brandweercommandant Marcel Gal in Uitgeest werd met zijn korps geroepen naar de Kleistunnel. ,,Die stond gedeeltelijk onder water. De automatische pomp sloeg niet aan en het servicebedrijf dat dan gewaarschuwd wordt, had teveel andere alarmmeldingen.''

----------------------------------------------------------------------------------------------------

11-08-2006 Noodweer zorgt voor veel wateroverlast.

BEVERWIJK - De brandweer van Beverwijk moest vrijdag in actie komen naar aanleiding van de hevige regenval. In de Adigestraat onstond er wateroverlast in een aantal laag gelegen woningen. Er moesten pompen aan te pas komen om de woningen weer droog te maken.

Ook in het nieuwe tunnelviaduct aan de Laan der Nederlanden ging het weer eens mis. Op het laagste punt van de tunnelbak bleef na de hevige slagregens veel water staan, waardoor het verkeer ernstig werd gehinderd. Het water is door de brandweer snel weggepompt en het verkeer kon weer verder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

04-08-2006 100000ste bezoeker!!!!

Vandaag is het zover. De 100000ste bezoeker op de site. Nadat op 25 mei 2005 de 10000ste bezoeker werd verwelkomt is er vandaag een nieuwe mijlpaal voor de site. Ruim 1,5 jaar na lancering van de site is de grens van 100000 bereikt.

De top dag tot nu toe was 5 maart 2006. Dit had alles te maken met de ondertussen beruchte Boeing. Niet minder dan 4319 bezoekers kwamen die dag een kijkje nemen op de site.

Rest mij niets anders een ieder te bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het tot stand komen van deze site. En als het aan mij ligt gaan we op naar het miljoen!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

22-07-2006 Drukke tijden brandweer.

IJMOND -  Tijdens droge zomermaanden is het oppassen geblazen in het duingebied. De brandweer is paraat, maar moet alle zeilen bijzetten om voldoende personeel ter beschikking te houden. Het is voor de spuitgasten immers ook gewoon vakantietijd.

Een directe relatie met de zomer is er niet, maar zeker is dat er tijdens deze droge, warme periode meer brandjes ontstaan dan bij 'normaal' weer. Vooral het duingebied is een risicogebied. Al meerdere malen is de brandweer uitgerukt om brandjes te blussen. Bijvoorbeeld deze week. De brandweer in Castricum moest uitrukken in verband met vier brandende auto's op de parkeerplaats in het duin, bij de Van Oldenborghweg in Heemskerk ging een lap ter grootte van een half voetbalveld in vlammen op en de brandweer van Beverwijk kon deze week enkele malen aan de slag in het Wijk aan Zeese duingebied.
(bron www.nhd.nl)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

17-07-2006 ’Parkeer je auto nooit op hoog gras'

IJMOND - Parkeer je auto nooit op hoog gras. Zeker niet met dit warme weer. De katalysator, onder de motor, is na een ritje meestal zo gloeiend heet dat gras makkelijk vlam kan vatten. Met alle gevolgen van dien.

Tot hoever dat kan leiden, ontdekten de eigenaars van de vier auto's die zondag weekeinde geparkeerd stonden bij het strand van Castricum. Op hoog, en droog gras. De motor onder een van de vier auto's vloog in de brand, waarna het vuur oversloeg naar drie andere auto's. De brandweer sprak het vermoeden uit dat de oorzaak lag bij een te hete katalysator. Anwb-medewerker J. van der Drift geeft adviezen op autotechnisch vlak. Volgens Van der Drift is het haast zeker dat de brandweer gelijk heeft. ,,Een katalysator is de heetste plek van de motor. Daarbij komt dat de katalysator vaak het laagste punt van de motor is. En na een autorit wordt die nog warmer, omdat dan de koeling van de wind wegvalt. Niet parkeren op hoog gras dus. Nooit.''
(bron+foto www.nhd.nl)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

13-07-2006 Spiritus gevaar voor barbecuer

Beverwijk - Niets lekkerder dan een dag afsluiten met een barbecue. Maar niet voor iedereen. Uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat elke zomer veel mensen ernstige brandwonden oplopen tijdens het barbecuen. De in Beverwijk gevestigde stichting voert tot eind augustus campagne om mensen te waarschuwen voor een veilig gebruik van de barbecue. Bittere noodzaak volgens Bas de Boer, woordvoerder van de Brandwonden Stichting.

,,We hoorden geluiden dat er jaarlijks ongevallen zouden zijn tijdens het barbecuen en dat hoort natuurlijk niet. Het moet iets gezelligs zijn.’’ Omdat er dus jaarlijks ongevallen waren, met name door verkeerd gebruik van spiritus, werd vorig jaar besloten om meteen een landelijk onderzoek te doen naar het aantal opnames in de ziekenhuizen.
,,Daaruit is naar voren gekomen dat er per zomerseizoen honderd opnames zijn bij de spoedeisende hulp. Dan gaat het dus om mensen die directe hulp nodig hebben voor hun brandwonden. Iedereen die met een opgelopen blaar thuis blijft of de huisarts opzoekt is dus niet in deze berekening opgenomen. En honderd is een gemiddelde over de afgelopen drie jaar, want er is bewust naar een langere periode gekeken omdat er in lange en warme zomers natuurlijk meer gebarbecued wordt dan in natte zomers.’’
Aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft de stichting de campagne vorm gegeven. ,,Er is bijvoorbeeld gebleken dat het aansteken van de barbecue vaak verkeerd gaat. Maar ook het vastpakken van een, bijvoorbeeld omgevallen, barbecue levert regelmatig brandwonden op. Aan de hand van die uitkomsten hebben we verschillende veiligheidstips opgesteld.’’
De Boer erkent dat de stichting geschrokken is van het aantal slachtoffers. ,,Als je het afzet tegen het aantal daadwerkelijke barbecuedagen dan is het elke dag wel ergens raak. Het is dus wel meer dan verwacht. En daarom is deze campagne bittere noodzaak.’’

Website met veilige barbecue-tips: www.barbecueveilig.nl
(bron www.nhd.nl)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

28-06-2006 Rechtszaak verdachten branden IJmond

IJmond - Drie minderjarige brandstichters stonden woensdag voor de rechtbank in Haarlem. De drie worden ervan verdacht met twee anderen begin dit jaar weken lang brand gesticht te hebben in de IJmond. De jongens worden naast brandstichting ook verdacht van vernielingen en diefstal. Van december vorig jaar tot en met februari dit jaar zouden zij caravans, tuinhuisjes en bouwketen in de as hebben gelegd. De rechter doet op 13 juli uitspraak in deze zaak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

14-06-2006 Grote brand verwoest strandhuisjes.

Grote brand verwoest strandhuisjes in Heemskerk

Wijk aan Zee - In de vroege woensdagochtend zijn vijf strandhuisjes op het strand van Heemskerk afgebrand. Twee huisjes zijn zwaar beschadigd door het vuur; twee huisjes zijn beschadigd doordat zij door de brandweer zijn verplaatst om overslaan van de brand te voorkomen. Er heeft zich geen persoonlijk letsel voorgedaan. De technische recherche heeft een onderzoek uitgevoerd en heeft de oorzaak van de brand niet kunnen vaststellen.

Rond half zes kwam de melding van brand binnen bij de brandweer van Beverwijk, die samen met de brandweer Velsen is uitgerukt. Het was lastig voor de brandweer om de brand te bereiken; men moest zevenhonderd meter over het strand met de brandslang vanaf de strandopgang bij de Relweg. Met behulp van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade lukte het om in relatief korte tijd de brandslang over het strand naar de brandhaard te transporteren en de brand onder controle te krijgen. De eigenaren van de strandhuisjes zijn voorzover mogelijk onmiddellijk op de hoogte gesteld van het incident. Op het gemeentehuis zijn de eigenaren opgevangen en zo goed mogelijk van informatie voorzien. Ook de komende tijd zal de gemeente contact houden met de gedupeerden om eventuele vragen die later nog opkomen te beantwoorden. Burgemeester Schneiders laat weten dat hij geschrokken is door de brand. "Ik weet dat strandhuisjes een dierbaar bezit zijn en leef mee met de getroffen eigenaren."

Inspectie
De eenheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Heemskerk voerde op 13 augustus van het vorig jaar samen met de brandweer Heemskerk een inspectieronde uit op het Heemskerkse strand. Het ging om de strandhuisjes, de strandpaviljoens en de post van de reddingsbrigade. De bouwwerken werden getoetst aan bouwkundige eisen en brandveiligheidseisen. Zo werd gekeken naar de aanwezigheid en de staat van gasflessen en gasleidingen. De brandweer heeft toen verschillende eigenaren tips gegeven over het vergroten van de veiligheid.
(bron radioberverwijk.nl)

Meer hierover > >

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

04-06-2006 Opvallend rustig verlopen luilak in IJmond.

IJmond - In de IJmond is de luilak opvallend rustig verlopen. De intensief surveillerende politie heeft nauwelijks overlast geconstateerd. In Beverwijk werd wel een jongen aangehouden voor het dik ondersmeren met boter van een woning aan het Kuenenplein. Hij heeft dat samen met wat vriendjes gedaan en heeft ook andere woning besmeurd. Ook werden werden vier kinderen van 11, 12 en 13 jaar aangehouden omdat ze in de Rijvordtlaan en omliggende straten wat vernielingen hadden aangericht en huizen en auto's dik hadden ingesmeerd met boter, curie, zeep, lippenstift en tandpasta. Tegen allen is een proces-verbaal opgemaakt en zij zullen worden doorgestuurd naar HALT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

27-05-2006 Waarmee moet u rekening houden tijdens het WK?

Beverwijk - Het WK voetbal nadert en zorgt vanzelfsprekend weer voor een volksfeest in de gemeente Beverwijk. Er zijn wel een aantal punten waarmee rekening moet worden gehouden.

Georganiseerde feesten moeten een week van tevoren gemeld worden bij de gemeente. Straten afzetten, alcohol verkopen of bijvoorbeeld tenten of een groot beeldscherm op de weg zetten is niet toegestaan, tenzij daarvoor een vergunning is aangevraagd en afgegeven. Gebruik geen alcohol in het verkeer, want de politie controleert hierop tijdens het WK.

Voor de brandveiligheid vraagt de gemeente de inwoners rekening te houden met de volgende punten: Hang geen vlaggetjes, lampjes, slingers en dergelijke lager dan 4,5 meter over de straat en zorg ervoor dat de rijbaan vrij blijft van obstakels, zodat hulpdiensten altijd doorgang kunnen krijgen. Hou brandkranen vrij van obstakels en wees voorzichtig met gastoeters. Deze bevatten soms een brandbaar gas die een steekvlam kunnen veroorzaken wanneer er een vlam of gloeiend voorwerp bij wordt gehouden. Als er gebarbecued gaat worden, zorg dan dat de barbecue op een stevige ondergrond staat met een emmer water paraat.

Als tijdens het WK feesten worden georganiseerd zonder dat dit is gemeld of zonder de vereiste vergunning kan de politie optreden en het feest beëindigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

25-05-2006 Laatste uitruk ploeg C.

Donderdagavond rond half acht gingen de pagers:

19:29:14 25-05-06 PRIO 3 PLOEG C, GAARNE RUSTIG OPKOMEN NAAR DE KAZERNE
                                                0107484 BRW Beverwijk (Besturing Kazerne)
                                                0107481 BRW Beverwijk (Lichtkrant)
                                                0107411 BRW Beverwijk (Vrijwilligers)
                                                0106999 BRW Kennemerland (Monitorcode)

Iedereen was allang blij, want zo druk was het nog niet deze dienstweek. Dus op naar de kazerne.
Er bleek echter totaal geen uitruk te zijn, sterker nog er zou totaal geen uitruk meer komen...
Wat was het geval?

Vrijdag 16 Juni gaat de nieuwe post aan de Wijk aan Duinerweg operationeel. Dit betekend ook organisatorisch nog al wat. Iets wat er ook gaat veranderen is de ploeg indeling. Van de 4 ploegen nu, gaat men terug naar twee ploegen. Dit was dus de laatste dienstweek van ploeg C in deze samenstelling. En om hier even bij stil te staan (of te vieren??) hadden de bevelvoerders besloten een laatste uitruk te ensceneren.
Onder het genot van een kop koffie werden oude uitrukken nog even naar boven gehaald. Een ding was zeker, ploeg C was altijd goed voor een hoop uitrukken en was ook meestal de ploeg welke mocht uitrukken voor bijstand naar buurgemeentes. Het enigste nadeel was dat het nogal eens duurde voordat er uitgerukt werd. Gelukkig is daar de nieuwe post nu voor.
Na een ploegenfoto was het echt gedaan voor ploeg C. Zelfs in de laatste echte dienst nacht bleef de pieper stil....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

24-05-2006 Geweld tegen brandweer neemt toe

Amsterdam - Het geweld tegen de brandweer neemt toe. Een kwart van de brandweerlieden vindt zelfs dat het geweld onbeheersbaar is geworden. De ernst en omvang van geweld tegen de brandweer maken een gerichte aanpak noodzakelijk. Dit blijkt uit een rapport van het ministerie van BZK over geweld en agressie tegen de brandweer.

Het onderzoek is verricht onder een representatief aantal brandweermensen (711) werkzaam bij 26 brandweerkorpsen, waaronder de 4 grote steden. Er is een onderscheid gemaakt tussen repressief brandweerpersoneel, zowel vrijwilligers als beroeps, preventisten en meldkamerpersoneel.

Van de beroepskrachten is 18% in de afgelopen 12 maanden met fysiek geweld geconfronteerd. Dit is volgens de onderzoekers zowel in absolute als in normatieve zin een te hoog percentage. Bij vergelijking met de andere beroepsgroepen moet worden bedacht dat brandweerpersoneel relatief een kleiner deel van de werktijd daadwerkelijk contactmomenten heeft met het publiek en primair op hulpverlening is gericht.
(Bron: www.blikopnieuws.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

22-05-2006 Wervingsdag rustig verlopen.

Het was erg rustig afgelopen zaterdag middag op de kazerne in Beverwijk. Ondanks dat het toch droog bleef, kwamen er niet veel mensen opdagen tijdens de wervingsdag voor nieuwe vrijwilligers. Diverse brandweervoertuigen stonden uitgestald en diverse demonstraties werden gegeven. Toch hebben zich nog 8 mensen gemeld met interesse. Zij gaan nu de molen in, om te kijken of ze geschikt zijn voor een baan bij de vrijwillige brandweer Beverwijk.

Klik hier voor een foto verslag van de wervingsdag.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

19-05-2006 Brandweer werft nieuwe korpsleden.

Beverwijk - De brandweer is een nieuwe wervingscampagne gestart voor de uitbreiding van het korps. Aanstaande zaterdag kunnen belangstellenden zich in de kazerne aan de Spoorsingel laten informeren over het werk bij de brandweer. Een soortgelijke wervingsdag leverde vorig jaar 18 aanmeldingen op. Ook dit jaar rekent men weer op een dergelijk resultaat. De kandidaten die geschikt blijken te zijn voor de functie kunnen vanaf september de opleiding volgen.

Liesbeth van de Eshof en Johan Duivenvoorde zijn twee korpsleden die zich vorig jaar rond deze tijd hebben aangemeld. In de twee jaren daarvoor werd de wervingsactie van de brandweer ondersteund door een persoonlijke brief, die aan alle inwoners van Beverwijk tussen 18 en 38 jaar werd gestuurd. Op die brief hebben beiden gek genoeg niet gereageerd. ,,Ik had het destijds veel te druk'', herinnert Johan zich. ,,Maar vorig jaar had ik meer tijd en via een collega ben ik hier terecht gekomen. In kwam op de wervingsdag dus al langs met de intentie om me aan te melden.'' Ook Liesbeth meldde zich aan, nadat het grote bord in het plantsoen voor de kazerne al een aantal malen was opgevallen. Daarna ging het allemaal vrij snel ,,We kregen een sollicitatiegesprek met maar liefst vijf man!'' Het sollicitatiegesprek maakt deel uit van de procedure die elke nieuwe medewerker van het brandweerkorps doorloopt. Maurice Meijer, zelf afkomstig van de jeugdbrandweer en nu belast met de organisatie van de wervingsactie, legt uit: ,,Na het gesprek krijgen alle kandidaten een medische en een psychologische keuring. Ook dienen ze van onbesproken gedrag te zijn om bij de brandweer te kunnen werken. Dat is ook logisch. Mensen vertrouwen je in hun woning. Zij moeten ervan kunnen uitgaan dat je komt om te helpen en niet voor andere dingen.''

Ook een introductie aan het hele korps, waarbij de partners van de kandidaat-brandweerlieden nadrukkelijk worden uitgenodigd, behoort tot de procedure. Brandweerman Jaap Goos: ,,Het is heel belangrijk dat de partner weet wat het brandweerwerk betekent voor hem of haar. Als de achterban je niet steunt gaat het niet werken. En een partner moet ook niet achterblijven in angst wanneer iemand op weg is naar een brand.'' Voor Liesbeth en Johan was dit laatste niet van toepassing, zij zijn beiden alleenstaand. Ze doorliepen gedurende het schoolseizoen 2005/2006 elke week op donderdagavond de opleiding en staan inmiddels vlak voor het examen. Deze opleidingen worden overigens in heel Nederland door de regionale brandweer verzorgd. Voor zowel Liesbeth als Johan geldt inmiddels dat zij het prima naar hun zin hebben bij de Beverwijkse brandweer. ,,We hebben een hoop lol in de groep. Dat moet ook wel, want anders is het niet vol te houden. Je moet natuurlijk wel tegen bepaalde situaties kunnen'', vinden ze. In de loop der jaren is het Beverwijkse vrijwilligerskorps vaak een kweekvijver geweest voor de beroepskorpsen in ons land. Het verloop was daardoor hoger dan gemiddeld. ,,Wij spreken van een superdynamisch korps'', aldus Jaap Goos. Hij vervolgt: ,,Overigens is de term 'vrijwilliger' in feite niet juist. Het is immers niet vrijblijvend. Bovendien ontvangen de korpsleden een vergoeding voor het werk dat zij doen.''

Zelf bij de brandweer? Kom dan naar de wervingsdag op zaterdag 20 mei 2006 tussen 12:00 en 16:00 uur. De hele middag worden er demonstraties gegeven en staan ervaren brandweerlieden klaar om vragen te beantwoorden. Wie niet in de gelegenheid is de wervingsdag te bezoeken, maar wel belangstelling heeft voor het werk van de brandweer, kan tijdens kantooruren bellen (0251 256200) om een afspraak te maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

18-05-2006 Kamer: Haarlem de baas bij ramp op Schiphol

DEN HAAG (ANP) - De coördinatie van de hulpverlening bij een ramp op de luchthaven Schiphol komt definitief in handen van de burgemeester van Haarlem. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag het besluit dat het kabinet hierover eerder dit jaar had genomen.

De PvdA en VVD zagen aanvankelijk meer in een regierol voor Amsterdam, maar gingen uiteindelijk toch akkoord met de plannen van het kabinet. Voorwaarde is volgens hen en het CDA en de SP wel dat
er meer inzicht komt in de financiële gevolgen en dat de zaken fatsoenlijk worden afgewikkeld.

Nu is de burgemeester van Amsterdam nog verantwoordelijk voor de rampenbestrijding op Schiphol. De nieuwe situatie heeft de nodige gevolgen voor de Amsterdamse brandweer en geneeskundige hulpdiensten.
(bron: brandweer.nl)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-05-2006 Veel brandwonden bij kinderen door hete thee.

Beverwijk - Van alle verbrandingen bij jonge kinderen ontstaat driekwart door hete vloeistoffen. Thee scoort hierbij het hoogst, met 550 ongevallen per jaar. Uit onderzoek blijkt dat vaak niet onoplettendheid ten grondslag ligt aan de ongevallen, maar een aantal misvattingen.

Zo onderschatten ouders de kans op een verbranding en schatten zij de gevolgen ervan niet goed in. Kinderen uit allochtone gezinnen lopen een groter risico op een verbranding, blijkt uit cijfers van de Brandwondencentra in Rotterdam en Beverwijk.
In de campagne die gisteren gestart is wordt daarom extra aandacht geschonken aan het bereiken van allochtone ouders en verzorgers.
(bron radiobeverwijk.nl)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

29-04-2006 Werving en infodag bij Brandweer Beverwijk

Op zaterdag 20 mei 2006 wordt er bij de Brandweer in Beverwijk een informatiedag gehouden voor het werven van nieuwe parttimers (vrijwilligers). Deze dag wordt aangegrepen om de mensen informatie te geven wat het inhoud om bij de brandweer als vrijwilliger te werken. Er zijn die dag verschillende demonstraties te zien en er is een informatiestand met video en fotomateriaal, om de mensen te laten zien wat de brandweer allemaal doet. Het is namelijk meer dan alleen maar brandjes blussen. Er zijn brandweermensen aanwezig om de nodige informatie te geven en vragen te beantwoorden, om de geïnteresseerde zo een goed beeld te laten vormen van de brandweer.
Men noemt het vrijwilligers, maar is beter te benoemen als parttimer want er staat een vergoeding tegenover. Je stapt er vrijwillig in maar is niet vrijblijvend. Parttimer bij de brandweer is een leuke en spannende hobby, wat ook veel tijd kost. Wil je meer weten om als parttimer bij de brandweer te komen werken, kom dan vooral langs bij de brandweer op zaterdag 20 mei 2006 van 12 uur tot 17 uur.

Voor vragen over de dag kunt u contact opnemen met Maurice Meijer, voorlichter van de brandweer Beverwijk, te bereiken onder telefoonnummer 0251-256 265

---------------------------------------------------------------------------------------------------

09-05-2005 Gewoon een mooie foto.

Deze foto kreeg ik toegestuurd van Stefan Koelman. Mocht u ook nog een mooie foto in uw bezit hebben, stuur hem gerust op.


                                                                                                                                            Foto Stefan Koelman

----------------------------------------------------------------------------------------------------

04-05-2006 Vogels op het nippertje van balkons gered.

Beverwijk - Op twee balkons van een flat aan de Van der Hoopstraat zaten donderdagavond drie vogels bekneld. De vogels zaten al enige tijd bekneld en moesten snel uit hun benarde positie worden bevrijd. Omdat de bewoners niet thuis waren kon de dierenambulance de vogels niet bereiken en werd de brandweer gewaarschuwd. Tijdens het aanrijden van de hoogwerker konden dankzij een thuisgekomen bewoonster twee vogels gered worden. De brandweer heeft van het andere balkon de andere vogel gered en deze overgedragen aan de dierenambulance.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

04-05-2006 Auto in brand op Heemskerkerweg

Beverwijk - Op de Heemskerkerweg is donderdagochtend rond 1.45 uur een auto door vlammen verwoest. Bij aankomst van de brandweer stond het motorcompartiment in lichterlaaie. Een auto die vlak voor de brandende auto geparkeerd stond kon nog net op tijd weggehaald worden, maar men kon niet voorkomen dat deze aan de achterkant lichte brandschade opliep. De brandweer heeft de brand met een straal water geblust. Over de oorzaak van de autobrand is niets bekend.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

30-04-2006 Diverse klusjes voor brandweer.

Beverwijk - Zaterdagavond heeft in leegstaande woning aan de Hendrik Mandweg een brand gewoed. Op verschillende plekken waren rookpluimen te zien die uit het pand kwamen. De brandweer had het vuur, dat binnen woedde, snel onder controle. Het is niet de eerste keer dat de brandweer naar de Hendrik Mandweg is uitgerukt. Op 11 april moest de brandweer ook een brand in een woning blussen en 24 april stond een container in brand.

Beverwijk - De brandweer van Beverwijk is in de Koninginnenacht twee keer uitgerukt voor een binnenbrand. De eerste melding van een binnenbrand was om 2.45 uur in een woning op de Bankelaan. Die brand was snel onder controle en de politie stelt daar een onderzoek in naar de brand. De tweede melding was om 5.10 uur op de Burgemeester Scholtenstraat. Bij aankomst bleek dat daar een buitenbrand woedde. Een kliko stond in brand tegen de muur van een achtertuin van een woning aan de Grensstraat. De brandweer van Velsen die ook uitgerukt was bluste deze brand met een straal water. De politie is op zoek naar een taxichauffeur die via 112 de melding heeft gedaan, evenals een paar oudere kinderen die de bewoners hebben gewekt met de mededeling dat hun huis aan de achterkant in brand stond.
(bron radiobeverwijk.nl)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23-04-2006 Brandweer rukt 2x uit naar Hendrik Mandeweg.

Beverwijk - De brandweer is zondagmiddag rond kwart over een uitgerukt naar een brand in een container aan de Hendrik Mandeweg. Daar stond een grote container met huisraad in brand. Buurt bewoners hebben nog geprobeerd om de brand zelf te blussen. De brandweer heeft de klus afgemaakt en de container met schuim vol gespoten.

Als de brandweer nog maar net terug is op de kazerne kunnen ze opnieuw uitrukken naar de Hendrik Mandeweg. Dit maal had de jeugd een waterkraan van de muur losgetrokken en afgebroken. Het water spoot de hal in, door de hoofdkraan dicht te draaien werd het probleem snel verholpen.
(bron radiobeverwijk.nl)

Meer hierover > >

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-04-2006 Hulpdiensten Schiphol nog niet klaar voor nieuwe aanpak.

DEN HAAG - Het is wat optimistisch te denken dat alle hulpdiensten die zijn betrokken bij de rampenbestrijding op Schiphol op 1 januari 2007 al op elkaar zijn ingespeeld. Deskundigen wezen er donderdag tijdens een onderhoud met de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken op dat de betrokkenen tijd nodig hebben om te wennen aan de veranderingen die kleven aan de vorming van de veiligheidsregio Kennemerland per 1 januari 2007.

De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) stelden de Tweede Kamer onlangs voor om de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol onder te brengen in de veiligheidsregio Kennemerland. De burgemeester van Haarlem krijgt hierdoor de coördinatie van de hulpverlening als er een ramp gebeurt op luchthaven Schiphol. Nu maakt Schiphol deel uit van de gemeente Haarlemmermeer, die valt onder de politieregio Kennemerland. De brandweer en geneeskundige hulpdiensten op Schiphol vallen echter onder Amsterdam. De ministers willen een einde maken aan die versnippering.

Ook in de nieuwe opzet zullen betrokkenen tijd nodig hebben om zaken op elkaar af te stemmen, stelde J. Beekman, districtscommandant Schiphol. De toezegging dat Kennemerland er een brandweercompagnie bij krijgt, is volgens E. Oomes, brandweercommandant op Schiphol, pas echt een oplossing als de groep goed is ingewerkt. Net als M. Beuving (commandant van de Koninklijke Marechaussee) wijst hij op het belang dat alle diensten goed kunnen samenwerken. „Bij de brandweer gaat het erom dat korpsen uit de omgeving er zo snel mogelijk zijn. De grenzen op bestuurlijk gebied zijn dan minder belangrijk, als de aansturing maar goed is.”

Beuving had het liefst gezien dat Schiphol een 'status aparte“ had gekregen. „Maar de samenwerking met Kennemerland is goed en ook justitie hier is vertrouwd met Schiphol. Het is dus alleen zaak dat er snel wordt opgeschaald bij een grote ramp.”

Ook Schiphol-directeur G. Cerfontaine zou liever zien dat Schiphol een aparte veiligheidsregio wordt. „Dat is gebaseerd op ervaring die uitwijst dat je heel snel op landelijk niveau maatregelen moet nemen. Je hebt toch justitie nodig als er een gijzeling is en je moet bijvoorbeeld ook snelweg A4 kunnen afsluiten. Maar met de nu gekozen optie kunnen we leven.”
(bron telegraaf.nl)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-04-2006 Fontein na aanrijding met brandkraan.

beverwijk -  De kruising Maerten van Heemskerckstraat en Pilotenweg in Beverwijk is gistermiddag in een waterpoel veranderd. Een zandwagen van transportbedrijf Vrijbloed uit Haarlem reed een brandkraan omver. Uit de vernielde leiding van vijftien centimeter doorsnee spoot een fontein, die de straat snel blank zette.

Brandweer en medewerkers van waterleidingbedrijf PWN schakelden de getroffen leiding uit, waardoor ongeveer honderd huishoudens zonder water kwamen te zitten. De kelder van de naburige woning dreigde onder te lopen. PWN kon de leiding pas repareren nadat de vastgelopen wagen weggesleept was. De vrachtwagen was al eerder vastgelopen en de aanrijding met de brandkraan gebeurde terwijl een andere truck hem aan het lostrekken was.
(bron nhd.nl)

Meer hierover > >

--------------------------------------------------------------------------------------------------

31-03-2006 Man aangehouden na brandstichting in flat.

beverwijk - Na een uitgebreid onderzoek naar de brand die op dinsdagavond 28 februari plaatsvond in een portiekflat aan de Bremmerstraat is deze week een 29-jarige man uit Beverwijk aangehouden.

De politie houdt de man verantwoordelijk voor de brandstichting, die diverse bewoners in het nauw dreef en ook in de omgeving voor veel onrust zorgde. Een gezinnetje met een baby moest via een ladder uit een woning worden bevrijd. Totaal vier bewoners werden bij de reddings- en bluswerkzaamheden door brandweerlieden gered. De brand ontstond in een kelder. Eén bewoner liep levensgrote risico's toen hij van de derde verdieping door gangen vol zwarte rook naar beneden vluchtte. Enkele leguanen overleefden de brand, twee katten echter niet. De verdachte is gehoord en er is proces-verbaal tegen de man opgemaakt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

30-03-2006 Haarlem krijgt coördinatie bij ramp op Schiphol.

DEN HAAG (ANP) - De burgemeester van Haarlem krijgt de coördinatie van de hulpverlening als er op de luchthaven Schiphol een ramp gebeurt. Nu is de verantwoordelijkheid nog in handen van de burgemeester van Amsterdam.

De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) hebben hierover donderdag
een brief geschreven naar de Tweede Kamer. De discussie over de aansturing van de hulpverlening bij een ramp of crisis op Schiphol duurt al ongeveer tien jaar.

Op dit moment maakt Schiphol deel uit van de gemeente Haarlemmermeer, dat valt onder de politieregio Kennemerland. De
brandweer en de geneeskundige hulpdiensten (GHOR) op Schiphol vallen echter onder de regio Amsterdam. De ministers vinden dat hierdoor sprake is van ,,territoriale incongruentie''. Dat is slecht voor de operationele afstemming van deze diensten in de dagelijkse praktijk en bij eventuele rampen en incidenten.

Om dit op te lossen brengen de ministers de gemeente

---------------------------------------------------------------------------------------------------

18-03-2006 Opvallend veel automatische brandmeldingen.

De laatste dagen wordt de brandweer van Beverwijk opvallend veel gealarmeerd voor automatische brandmeldingen in bedrijven. Binnen één week rukte de brandweer uit naar maar liefst twaalf automatische brandmeldingen in tien verschillende objecten. Toch lijkt alles te berusten op toeval. Al komt het erg weinig voor dat er zo vaak achter elkaar wordt uitgerukt voor automaten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-03-2006 Man (20) alsnog overleden aan ongeluk

BEVERWIJK - De 20-jarige Heemskerker die in de nacht van 10 maart zwaargewond raakte bij een ongeval op de A9 bij Beverwijk, is afgelopen woensdag overleden in het AMC. Dit maakte de politie vrijdag bekend. De man raakte die donderdagnacht rond 00.30 uur met zijn auto van de weg, ramde een paal en sloeg enkele malen over de kop. Hij raakte hierbij in zijn auto bekneld. Hij werd door de brandweer bevrijd en zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd hij in kritieke toestand opgenomen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-03-2006 Hulpdiensten: 'We konden toch geen risico lopen met dat vliegtuig?'

Van onze verslaggever richard walraven
wijk aan zee-Dertig hulpverleningsvoertuigen en een helikopter rukken uit. De burgemeester is al gewaarschuwd. Voor wat achteraf een modelvliegtuig blijkt te zijn. Overdreven? Of juist alert ingrijpen? ,,We konden toch niet het risico lopen dit niet serieus te nemen?'', stelt de politie Kennemerland.

Modelvlieger Thijs Versloot snapt het niet helemaal. ,,Eén belletje met Schiphol en ze hadden kunnen weten dat er geen vliegtuig van de radar was verdwenen'', vertelt hij daags na het incident met zijn replica-Boeing op het strand van Wijk aan Zee. Maar liefst zestien brandweerauto's, tien politieauto's, vier ambulances en de traumahelikopter zijn onderweg als de politie ontdekt dat er geen jumbojet is neergestort, maar dat twee mannen met hun modelvliegtuig spelen.

Woordvoerder F. Kluit van de politie Kennemerland, vindt het geen overdreven reactie van de hulpdiensten. ,,We hebben op hetzelfde moment verschillende meldingen gekregen, die met elkaar overeenkwamen. Bij één zo'n melding zijn we wel heel bezorgd, maar rukken we niet op deze manier uit. In dit geval kun je niet anders dan zo snel mogelijk je mensen er heen sturen.''

Van een fout wil de politie niet spreken. ,,Ik denk dat de hulpdiensten juist een compliment verdienen, dat ze zo snel onderweg zijn. Dat het dan een zweefvliegtuig blijkt te zijn, tja dat is een uniek incident. Het schijnt het enige modelvliegtuig van deze afmetingen in Nederland te zijn. We beschouwen het als een onverwachte test, waar we tevreden op terug kunnen kijken.''

Contact met Schiphol is er volgens Kluit 'ongetwijfeld' geweest. ,,Maar als Schiphol dan zegt: er is geen Boeing weg. Moet je dan maar niet gaan? Zo'n risico kun je toch niet lopen?''

Burgemeester Weterings van Beverwijk is het daarmee eens. ,,Het is goed als mensen melding doen als ze een vliegtuig in zee zien zakken. En het is goed dat 112 de zaak zo serieus behandeld heeft. Dit vliegtuig was zeker van afstand bijna niet van echt te onderscheiden. Bovendien zijn er afspraken gemaakt met de modelvliegers, dat ze even waarschuwen als ze weer gaan vliegen.''

Bij de politie kunnen ze de humor van het incident wel inzien. ,,Of we er om gelachen hebben? Achteraf wel, natuurlijk. Maar de collega's die er op af zijn gegaan, zijn echt flink geschrokken. Je hart zit in je keel als je op zo'n melding af moet. Ik ben zelf bij de vliegtuigramp in de Bijlmermeer geweest. Een paar uur later weliswaar, maar als ik er aan denk staat mijn haar nog altijd overeind. Nog los van de daadwerkelijke slachtoffers, zoiets wens je geen collega toe'', aldus Kluit.
(bron nhd.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-03-2006
Vloerbedrijven lopen vooral waterschade op bij brand

Van onze verslaggever

BEVERWIJK-Een flinke brand heeft vannacht gewoed in een deel van het bedrijvenverzamelgebouw aan de Parallelweg in Beverwijk. Het pand waarin onder meer twee vloerbedrijven zitten, is behouden gebleven, maar heeft wel flinke waterschade opgelopen.

De brand werd even na drie uur ontdekt door de bewakingsdienst. De vlammen kwamen toen al boven het gebouw uit. Nog geen half uur later werd de brand al opgeschaald van middenbrand naar grote brand. De brand die ontstaan is bij een regenpijp aan de zijgevel, was overgeslagen naar het dak.
De grootste zorg van de brandweer is, zo vertelde de bevelvoerder M. Rensen 's nachts, om te zorgen dat de brand niet in of onder het dak komt. Dat lukte. Brandweerlieden hebben dakbedekking losgehaald om de vlammen eronder te kunnen doven. Af en toe laaide het vuur op verschillende plaatsen weer op, maar de brandweer had die haarden snel onder controle.
De korpsen van Velsen en Heemskerk met de ladderwagen verleenden assistentie. Pas om zeven uur werd sein brandmeester gegeven. De technische recherche onderzoekt de oorzaak van de brand. Naar verluid is er opzet in het spel geweest.Een deel van het bedrijvenverzamelgebouw stond leeg. In het voorste gedeelte zitten Laminaat Gigant en Holland Mega Tapijt.
(bron nhd.nl)

Meer hierover > >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-03-2006 Nieuwe commandant voor Brandweer Aalsmeer en Uitnhoorn

Per 1 juni 2006 treedt een nieuwe commandant aan voor de brandweerkorpsen Aalsmeer en Uithoorn. De heer Sanne van Dullemen volgt de heer Siemon Oostinga op, die een jaar lang ad interim commandant van beide korpsen was.
De 36-jarige Van Dullemen komt in dienst van de brandweerregio Amsterdam en omstreken. Voordat hij de functie commandant Aalsmeer/ Uithoorn aanvaardde, was hij hoofd Repressie en plaatsvervangend commandant van Brandweer Beverwijk.
Het feit dat twee brandweerkorpsen één commandant hebben, is een belangrijke stap in het kader van de regionalisering waar de regio Amsterdam en omstreken volop mee bezig is. De regio wordt gevormd door de zeven korpsen Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. Deze korpsen werken meer en meer samen op allerlei verschillende terreinen. Een gezamenlijke commandant voor twee korpsen, is een mooi voorbeeld van deze samenwerking.

Bron: Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-02-2006 Brandweer redt gezin met baby uit flat vol rook

Van onze verslaggever
beverwijk-Bewoners van een flatgebouw in de Bremmerstraat in Beverwijk werden dindagavond ineens verrast door een enorme zwarte rookwolk in hun portiek. De meeste bewoners stonden al buiten toen de brandweer arriveerde, maar een gezin met een baby was minder snel.

Daarop heeft de brandweer via een ladder de man, vrouw en de baby uit de woning gehaald. De dierenambulance ontfermde zich over leguanen en katten. De brandweer had het vuur overigens snel onder controle.
(bron nhd.nl)

Meer hierover > >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-02-2006 Aanrijding in tunnel zorgt voor verkeerschaos op A9

Beverwijk - Rond 14:00 uur is op de A9 Amstelveen - Alkmaar een ongeval gebeurd in de Wijkertunnel waarbij drie personenauto's zijn betrokken. De precieze oorzaak van de aanrijding wordt door de politie nader onderzocht. Bij het ongeval vielen enkele gewonden die door brandweer- en ambulancepersoneel uit de autowrakken moesten worden gehaald. De tunnelbuis richting Alkmaar is de rest van de middag afgesloten geweest. Het verkeer in de richting Alkmaar werd omgeleid via de Velsertunnel.
(bron radiobeverwijk.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-02-2006 Jongens bekennen groot aantal brandstichtingen

van onze verslaggeefster annemiek jansen
beverwijk-Drie jongens van 15, 14 en 12 jaar hebben bekend een groot aantal branden te hebben gesticht in Beverwijk en Heemskerk. Caravans en met name tuinhuisjes gingen eerder dit jaar in vlammen op. De politie verwacht komende tijd meer jeugdige verdachten aan te kunnen houden.

De 15-jarige jongen uit Beverwijk wordt gezien als hoofdverdachte. Hij en zijn twee vrienden, de 14-jarige Beverwijker en de pas 12-jarige Heemskerker, zitten nog vast. Het drietal heeft tot nu toe toegegeven in wisselende groepjes verantwoordelijk te zijn voor negentien strafbare zaken. ,,We hebben een verdachte op het oog waarvan we nu al weten dat we hem over tien zaken willen ondervragen. En bij een andere verdachte gaat het om negen feiten'', zegt een politiewoordvoerder. De politie wil niet van een bende spreken. De jongeren kennen elkaar van school.

De politie startte een onderzoek nadat op 10 januari een aantal caravans op de Hoflanderweg in Beverwijk in een ware vuurzee opging. De brandweer had de inferno verrassend snel onder controle hoewel ontploffende gasflessen het bluswerk bemoeilijkten. Een monumentale boerderij die op luttele meters afstand stond van de caravanstalling bleef behouden.

Na deze brand was al snel duidelijk dat het hier om brandstichting ging. De politie was toen op zoek naar vijf jongeren van een jaar of dertien die vlak voor de brand wegrenden.

De zaak kwam in stroomversnelling toen op 9 februari twee jongens op heterdaad werden betrapt bij een kleine brandstichting op een speelterreintje aan de Adigestraat in Beverwijk. De derde verdachte kon daarna ook aangehouden worden. Uit de verhoren bleek dat het drietal niet alleen verantwoordelijk is voor de brandstichtingen, maar dat ook anderen erbij betrokken waren.

In het weekeinde voordat het drietal aangehouden werd, bleken de brandweerkorpsen van Beverwijk en Heemskerk al op scherp te staan door een reeks van brandjes die achteraf op het conto van de jongens geschreven kunnen worden. Zo staken de jeugdige brandstichters zowel in Beverwijk als in Heemskerk de fik in onder meer tuinhuisjes en bouwketen.

Ook het clubhuis van jeu de boulesvereniging Elza Boules in Beverwijk was toen het doelwit van de jongens. Het clubhuis brandde niet tot de grond toe af, maar raakte wel flink beschadigd.

Verder hebben de jongens toegegeven brand te hebben gesticht in een flatbox, een bouwcontainer en een in aanbouw zijnde woning. Ze hielden zich niet alleen met brand stichten bezig, zo gaven ze toe. Zo hebben ze ook computers gestolen uit een school aan de Van Riemsdijklaan in Beverwijk en twee bromfietsen, eveneens in Beverwijk.
(bron nhd.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-02-2006 Diverse update's adembescherming.

Vervanging vulbalk.

Onlangs heeft de technische dienst de vulbalk van in de ademlucht werkplaats vervangen. De keuze is gevallen op een vulpaneel van 6 x 300 bar met de laatste veiligheidsvoorzieningen. Een van deze voorzieningen zijn 6 zelfontluchtende vulventielen en handafsluiters. De oude vulbalk zal worden gebruikt voor het ontluchten van de ademlucht flessen. De keuze is gevallen op een 300 bar vulbalk. Hierdoor is het niet meer mogelijk flessen van 200 bar te vullen. Voor de flessen op de hoogwerker 651 is een oplossing gezocht.

  

Aanpassing hoogwerker 651.

Door het wegvallen van de vulmogelijkheid van 200 bar flessen is de ademlucht voorziening op de hoogwerker 651 aangepast met behulp van 4 ademlucht flessen met een vuldruk van 300 Bar. Hiervoor is een beschermbak aan de bok gemonteerd. De bediening wordt niet gewijzigd en het vervangen van de ademlucht flessen, na gebruik, moet per set gebeuren. Hierna moet men flessen uit de voorraad gebruiken om de set weer compleet te maken.

Uitstroombeveiliging ademlucht flessen.

Op de ademlucht flessen staat een druk van 300 bar. Bij het per ongeluk openen van de ademlucht flessen zal de lucht met kracht uit de fles geperst worden en kan dat een flinke ravage tot gevolg hebben. Omdat ook de zware fles weggeslingerd kan worden neemt de kans op schade of lichamelijk letsel toe. Officieel moeten de cilinders voorzien zijn van een veiligheidsdop, maar die wordt eraf geschroefd als de flessen bijvoorbeeld gevuld wordt. Een te monteren uitstroombeveiliging beperkt hier de risico’s aanzienlijk.

De uitstroombeveiliging zorgt voor een beperking van de uitstroom (max. 5 bar), de lucht kan dus niet in een keer naar buiten gedrukt worden en zodoende zal de cilinder niet weggeslingerd kunnen worden. Met een kleine investering kunnen we zorgen voor maximale veiligheid. Daarom worden alle ademlucht flessen momenteel voorzien van deze uitstroombeveiliging.
Tekst MALI
Foto's Eigen en SAKO

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-02-2006 Beverwijkse brandweer komt met dvd als knipoog naar kritiek.

Beverwijk - De Beverwijkse brandweer heeft zijn jaarverslag op wel heel bijzondere wijze gepresenteerd. Wie wil zien hoe het korps in 2005 heeft gepresteerd, kan op tv naar ´Dit was 2005` kijken. Het volledige verslag is namelijk digitaal vastgelegd op een dvd.

Brandweercommandant Martin Rensen heeft vorige week de leden van de commisie algemeen bestuur in Beverwijk een exemplaar uitgedeeld. Een ludieke actie van de commandant omdat enige tijd geleden wat kritiek op het korps was geuit. Vooral het verwijt dat er steeds meer geld naar de brandweer gaat, zat de commandant niet lekker.

Preventie

Rensen: Op de dvd is te zien waarmee we actief zijn geweest. Ook onze werkzaamheden in de preventie worden duidelijk. Daarom heb ik de dvd uitgereikt. Het is niet als sneer bedoeld, slechts als knipoog.
De afgelopen jaren is er veel veranderd bij de Beverwijkse brandweer. Mede onder druk van de rijksoverheid zijn de veiligheidsnormen overal aangescherpt en wordt er meer professionaliteit van de korpsen verwacht. Met de start van de bouw van een extra brandweerpost aan de Wijk aan Duinerweg denkt Rensen dat de Beverwijkse brandweer helemaal bij de tijd is. Een paar jaar terug stonden we er slecht voor, nu wordt er met bewondering naar ons korps gekeken. Die trots wil ik overdragen aan de leden van de gemeenteraad, aldus de commandant.
(bron nhd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-02-2006 Vrachtwagen ramt viaduct en lekt olie.

BEVERWIJK - Een vrachtwagen reed donderdag tegen een viaduct aan op de Viaductweg in Beverwijk. De vrachtwagenchauffeur was vergeten om zijn hefbomen te laten zakken, hierdoor was de wagen te hoog om onder het viaduct door te kunnen. Het viaduct werd flink beschadigd en er ontstond een oliespoor van veertig meter. De brandweer, die toevallig achter de vrachtwagen reed, heeft de olie direct opgeruimd. Er zijn geen gewonden gevallen.
(bron webregio.nl)

Meer hierover > >
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-02-2006 Filmhuis na brand drie maanden dicht.
 

van onze verslaggever
beverwijk - Restaurant het Filmhuis aan de Breestraat moet na de brand van woensdagavond drie maanden dicht. De schade wordt geschat op een bedrag tussen de 50.000 en 70.000 euro. Er is met name rook- en waterschade. De oorzaak van de brand is nog niet officieel vastgesteld, maar vermoedelijk gaat het om kortsluiting.

Heidi Veenstra, die met haar man Rob uitbater is van het Filmhuis had gisteren de schade-experts op bezoek. ,,De technische ruimte, waar de brand is ontstaan is volledig uitgebrand. De apparatuur, waaronder een koelinstallatie is verloren gegaan. Verder is de inventaris intact, maar we hebben wel erg veel roetschade. Het is nog niet te overzien wat we kunnen behouden en wat we kunnen weggooien, eerst zal de zaak gereinigd moeten worden'', vertelt Veenstra. Uiteraard is er ook economische schade omdat het restaurant een kwartaal buiten bedrijf zal zijn.

,,We geven het echter niet op'', zegt Heidi Veenstra. ,,Het restaurant draaide goed, de formule sloeg aan. We komen zeker terug.''

Het Filmhuis is een zogenaamd entreerestaurant waar de gasten voor een bedrag van 25 euro de hele avond onbeperkt mogen eten en drinken. Oorspronkelijk ging het om de ondergrondse bioscoop Luxor. De familie Kluft nam een paar jaar geleden Cineworld in gebruik en de oude bioscoop werd verbouwd tot restaurant, met als thema film. De opening was in 2003. Het ondergrondse karakter van het Filmhuis maakte van het blussen van de brand een lastig karwei. De bewoners van de bovengelegen flatwoningen moesten tijdelijk hun huis uit.
(bron nhd.nl)

Meer hierover > >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-02-2006 Huizen ontruimd bij brand Beverwijk

Van onze verslaggever

BEVERWIJK - Woningen in Beverwijk zijn woensdagavond ontruimd vanwege een grote brand in restaurant Het Filmhuis. Vijftien tot twintig mensen hebben hun huis tijdelijk moeten verlaten. Het restaurant zelf was gesloten.

De omwonenden zijn opgevangen in verpleeghuis Nieuw Akerendam tegenover het restaurant, aldus een woordvoerder van de gemeente. Zij konden in de loop van de avond allemaal weer terug naar huis.

Het restaurant zelf was gesloten en er was niemand in het pand aanwezig. De brandweer heeft de brand geblust. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand brak omstreeks 18.15 uur uit in een voorraadruimte van het restaurant aan de Breestraat. De brandweer was snel ter plaatse. Het vuur is ontstaan in de technische ruimte van de voormalige bioscoop, die momenteel wordt gebruikt voor opslag van goederen en voor koeling. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. De omvang van de schade is nog onbekend.
(bron nhd.nl)

Meer hierover > >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-01-2006 Brandweer massaal naar loos alarm.

BEVERWIJK - Het brandalarm in het oude verlaten distributiecentrum van Deen aan het Gaasterland in Beverwijk is afgelopen weekend voor de zoveelste keer in een paar maanden afgegaan. Met vier wagens rukken dan zowel de brandweer van Beverwijk als de brandweer van Velsen uit. Het enige wat de brandweerlieden de afgelopen maanden hebben gedaan, is het alarm resetten en weer terug gaan naar de kazerne.
De brandweer neemt het risico niet om met één wagen naar het distributiecentrum te gaan omdat als er echt brand is, dit voor grote schade om het pand heen zou zorgen wegens de dichte bebouwing.
(bron webregio.nl)

Meer hierover > >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-01-2006 P2000 - C2000 Nieuws.

Brandweer Beverwijk is weer een stap verder bij de invoering van het C2000 en P2000 project. Nadat de voertuigen waren voorzien van C2000 mobilofoons en portofoons, zijn nu ook alle helmen voorzien van headsets. Met deze headsets is het mogelijk met elkaar de communiceren zonder dat de portofoon uit de zak hoeft te worden gehaald. In alle helmen zijn speakertjes en microfoons geplaatst. Door middel van een grote druk knop op de borst kan er gesproken worden. Tevens zijn alle portofoons in opladers  geplaatst op de tankautospuit. Hierdoor is men er van verzekerd dat alle portofoons altijd voldoende batterij spanning hebben. Als laatste zijn de P2000 pagers ook binnen. De laatste voorbereidingen worden getroffen om ook deze uit te delen aan het personeel. De capcode's zijn reeds bekend.

0107481    Lichtkrant Beverwijk
0107410    Bevelvoerder Beverwijk
0107411    Blusploegen Beverwijk
0107484    Kazernebediening Beverwijk
0107473    Afdeling preventie Beverwijk
0107474    Afdeling O&O Beverwijk
0107475    WVD ploeg Beverwijk


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-01-2006 Afgebrande caravanstalling nooit gecontroleerd door Milieudienst

van onze verslaggever bart vuijk
beverwijk-De dinsdagavond afgebrande caravanstalling van J. de Wildt in Beverwijk is door de brandweer en Milieudienst IJmond nooit gecontroleerd op de aanwezigheid van hoogst explosieve gasflessen. Achtentwintig andere caravanstallingen in de IJmond zijn in 2005 wel gecontroleerd.

Die gasflessen in de zeven gestalde caravans maakten het de brandweer behoorlijk moeilijk om de zaak te blussen. Vanwege zeer snel en kordaat optreden van de brandweerlieden werd voorkomen dat de monumentale boerderij pal naast de caravans in brand vloog.

Verantwoordelijk voor de controle op gasflessen in caravans en gestalde strandhuisjes is Milieudienst IJmond, samen met de brandweer. Deze organisaties hebben het afgelopen jaar in Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest in totaal 28 caravanstallingen gecontroleerd. Slechts bij één stalling, die van Sap in Heemskerk, werden gasflessen aangetroffen. De stallingeigenaar kreeg hiervoor een boete van 900 euro.

Het is verboden om gasflessen in een gestalde caravan te laten staan. Milieudienst IJmond is strenger op de flessen gaan controleren na een grote brand bij strandhuisjes in IJmuiden. Door de voortdurend exploderende gasflessen werd dat een bijna onbeheersbare vlammenzee.

De Milieudienst controleert echter alleen de wat grotere stallingen. Officieel moet de eigenaar van zo'n stalling een 'melding' doen bij de overheid in het kader van het Besluit Opslag- en Transportbedrijven. De stalling van J. de Wildt aan de Hoflanderweg was niet meldingsplichtig en werd dus ook niet gecontroleerd, zo meldt E. van Zon van de Milieudienst.

Hij is het eens met de opmerking van mevrouw Sap, eigenaar van een grote caravanstalling in Heemskerk, gisteren in deze krant. Sap zei het niet veilig te vinden dat eigenaren van caravans hun gasflessen mee naar huis nemen en ze daar bewaren. Van Zon pleit ervoor dat caravanstallingen een speciale bunker bouwen om de gasflessen in op te slaan. Ook kunnen de flessen naar regionale depots worden gebracht.

Overigens is Sap niet van plan om zo'n bunkertje voor gasflessen te bouwen. ,,Daar beginnen we niet aan, want voor je het weet worden de eisen weer verscherpt en moet je weer opnieuw investeren. Die kosten moeten we weer op de klanten zien te verhalen. Dat doen we liever niet.''

Sap heeft na de boete in de contracten met caravaneigenaren opgenomen dat die voortaan voor de boete opdraaien.
(bron www.nhd.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-01-2006 Jongetjes gezocht voor caravanbrand

van onze verslaggever bart vuijk
beverwijk-De politie van Beverwijk is op zoek naar een vijftal jongens van een jaar of dertien, die wegrenden op de Hoflanderweg vlak voordat daar zes caravans door brand werden verwoest. Ze worden verdacht van brandstichting. Een getuige zag het groepje rennen in de richting van de skatebaan in de buurt. De politie is op zoek naar meer getuigen.

Eigenaar J. de Wildt van de caravanstalling heeft het vijftal niet gezien, maar denkt eveneens aan brandstichting. ,,Dat kan niet anders.''

Gestalde caravans mogen overigens geen gasflessen aan boord hebben. Toch bevatte een aantal caravans bij De Wildt wel gasflessen. Die tijdens de brand met veel gevaar ontploften.

Caravanstalling Sap in Heemskerk wijst caravan-eigenaren op het verbod om de gasfles in de wagen te laten staan. Bij Sap staan vierhonderd caravans. Tijdens een brandweercontrole werden er vorig jaar enkele gasflessen aangetroffen. Mevrouw Sap: ,,We moesten toen negenhonderd euro boete betalen. Sindsdien wijzen wij de eigenaren van de caravans erop via hun contract. We laten ze ervoor tekenen dat zij de boete betalen, als er een gasfles in hun caravan wordt aangetroffen.''

Veel caravan-eigenaren nemen de gasfles sindsdien mee naar huis. Sap: ,,Ik vraag me trouwens wel eens af hoe veilig dat is. Want nu worden die gasflessen bijvoorbeeld meegenomen naar een kelder in dichtbevolkt Amsterdam.''

Ze rilt bij de gedachte dat er in haar caravanstalling brand uitbreekt. ,,We wijzen de mensen erop dat er geen gasflessen in hun wagens mogen blijven staan, maar we kunnen de aanwezigheid van die flessen niet zelf controleren. Er staan vierhonderd caravans en de eigenaren kunnen er tussentijds bij om ze weg te halen, maar we willen niet dat ze in hun caravan werken. Tja, je wordt altijd een beetje bang als je van zo'n brand hoort. Hoewel de caravans bij ons achter een stevig hek staan.''

De Wildt, die in een monumentale boerderij woont bij zijn afgebrande caravanstalling, is een dag na de brand nog flink geschokt. ,,De caravans stonden in een betonnen bak op mijn erf. En het was eng.'' Hij stelde gisteren de eigenaren van de volledig verwoeste caravans in kennis van de gebeurtenis.

De technische recherche heeft een onderzoek ingesteld.
(bron www.nhd.nl)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-01-2005 Burgemeester Weterings slaat eerste paal brandweerpost.

BEVERWIJK – Op vrijdag 13 januari 2006 slaat burgemeester Th.L.N. Weterings om 08.30 uur de eerste paal van de nieuwe brandweerpost aan de Wijk aan Duinerweg. Naar verwachting wordt deze brandweerpost in het tweede kwartaal van 2006 opgeleverd.

Op 30 november 2004 heeft het college ingestemd met het plan een  brandweerpost te bouwen in de nabijheid van de rotonde aan de Warande/Plantage/Wijk aan Duinerweg Dit omdat bleek dat buiten de winkelopeningstijden de opkomstijden te hoog waren. De hoge opkomsttijden van de brandweer naar met name het Westelijke deel van Beverwijk en naar Wijk aan Zee waren al verkleind door het in het voorjaar van 2004 afgesloten convenant met de brandweer Velsen. De zorgnorm in de avond- en nachtelijke uren was echter nog steeds niet optimaal. 

Na opening van de brandweerpost aan de Wijk aan Duinerweg is het repressieve zorgniveau in Beverwijk en Wijk aan Zee 24 uur per dag op orde. Buiten deze kazerne-uren (winkelopeningstijden) zijn twaalf personen thuis geconsigneerd. Afhankelijk van het alarmadres rukken de vrijwilligers in de avonduren uit via de kazerne aan de Spoorsingel of via de nieuwe post aan de Wijk aan Duinerweg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-01-2006 Binnenbrand door kerstbomen verbranding

Beverwijk - Donderdagavond stonden de kerstbomen tijdens de jaarlijkse kerstboomverbranding op het Willem Alexanderplantsoen weer in vuur en vlam. Eerder op de dag werden de kerstbomen op diverse plaatsen verzameld en per ingeleverde kerstboom kregen de kinderen een vrijkaartje voor het Sportfondsenbad. Om 18.00 uur precies werd de stapel kerstbomen door de brandweer in brand gestoken. Door de enorme hitte die vrij kwam werden de massaal toegestroomde toeschouwers gedwongen om meer afstand te nemen. Aardig detail donderdagavond was de melding van een binnenbrand in een woning aan de Van der Hoopstraat. Door de weerspiegeling van de kerstbomenbrand in de ramen rukte de brandweer uit naar de sloopflat die uitkijkt op het Willem Alexanderplantsoen. Onverichterzake konden zij weer terug naar de kazerne.

Meer hierover > >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-01-2006 Moeilijk te bereiken bouwkeet in brand

Beverwijk - In de nieuwbouwwijk Broekpolder woedde woensdag aan het eind van de avond een brand in een bouwkeet. De bouwkeet, die in het midden van een nieuw te bouwen gedeelte van de Citadel staat, was moeilijk te bereiken voor de brandweer. De tankautospuit moest een stuk door het zand heen rijden zodat de brandslang bij de brandende bouwkeet kon komen. Door de brand was er een flinke hoeveelheid rookontwikkeling. De brandweerkorpsen van Beverwijk en Heemskerk hebben de brand bestreden. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.

Meer hierover > >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-01-2006 Jaarwisseling redelijk rustig verlopen in Kennemerland

Regio - De jaarwisseling is redelijk rustig verlopen in Kennemerland. Op enkele plaatsen moest de politie optreden vanwege overlast van vuurwerk, openlijke geweldpleging en brandstichting.

Een 42-jarige man uit IJmuiden liep om 00.45 uur in de Weerdstraat brandwonden op toen een vuurpijl recht op hem af vloog en in zijn nek belandde.
Om 02.30 uur zijn drie mannen van 20 en 21 jaar oud en een een jonge dame van 15 aangehouden die een etalageruit van een winkel op het Europaplein in Heemskerk hadden vernield. In totaal zijn tijdens de jaarwisseling in Kennemerland ongeveer 15 mensen aangehouden door de politie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------